Διοικητικά

Διοικητικοί απολογισμοί του εργαστηρίου

Πρακτικό γραμματείας Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών για την έγκριση των απολογισμών 2019 και 2020

Πρακτικό γραμματείας έγκρισης απολογισμού 2022

Απολογισμός 2020

Απολογισμός 2019

Απολογισμός 2021

Απολογισμός 2022

 

Συναντήσεις εργαστηρίου

Πρακτικό 10ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 28 03 2023

Πρακτικό 9ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 21 12 2022

Πρακτικό 8ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 31 10 2022

Πρακτικό 7ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 16 9 2022

Πρακτικό 6ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 07 07 2022

Πρακτικό 5ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 10 11 2020

Πρακτικό 4ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 14 10 2020

Πρακτικό 3ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 26 2 2020

Πρακτικό 2ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 19 12 2019

Πρακτικό 1ης συνεδρίασης ChemBiochemCosm 30 11 2019

 

Αλλαγή κανονισμού εργαστηρίου 

Έγκριση αναθεωρημένου κανονισμού 2021 από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Εσωτερικός κανονισμός εργαστηρίου V 2020.3

Εσωτερικός κανονισμός εργαστηρίου V 2020.2

 

Εκλογές διευθυντή εργαστηρίου

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας 2019 

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας – 2022

 

Ίδρυση εργαστηρίου

ΦΕΚ ίδρυσης Εργαστηρίου Χημείας Βιοχημείας Κοσμητολογίας

Διόρθωσε ΦΕΚ ίδρυσης Χημείας Βιοχημείας Κοσμητολογίας