Διαλέξεις σε συνέδρια/ημερίδες

2024

 

  1. Π. Καρκαλούσος, “Η εφαρμογή του προτύπου EMAS στα κλινικά εργαστήρια”, 2o συνέδριο εργαστηριακών βιοϊατρικών επιστημών, Αθήνα 14-16 Ιουνίου  2024.
  2. Π. Καρκαλούσος, “Η εφαρμογή του προτύπου ISO/TS 20914 στις συσκευές POCT”, 6o συνέδριο ΕΕΠαΔΕ, Αθήνα 23-24 Φεβρουαρίου 2024.

 

2023

 

  1. Π. Καρκαλούσος, “Δείκτες ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)”, 2ο επιστημονικό συνέδριο ΠΦΥ, Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2023
  2. Π. Καρκαλούσος, Χ. Φούντζουλα, “Υγεία και ευεξία σε … μοριακό επίπεδο”, 4η ημερίδα εργαστηρίου ChemBiochemCosm, Υπάτη 18 Μαρτίου 2023
  3. Τράπαλη Μ, “Πράσινη πολιτική για τα χημικά αντιδραστήρια”, η ημερίδα εργαστηρίου ChemBiochemCosm, Υπάτη 18 Μαρτίου 2023
  4. Τράπαλη Μ. “Tα ω3 λιπαρά, η παρουσία τους στα ψάρια”, , η ημερίδα εργαστηρίου ChemBiochemCosm, Μεσολόγγι 22 Οκτωβρίου  2023

 

2022

 

  1. Π. Καρκαλούσος, “Αειφορία και πράσινες διαδικασίες στα κλινικά εργαστήρια”, 1ο συνέδριο Βιοιατρικών Επιστημών, Διοργάνωση Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σεπτέμβριος 2022
  2. Π. Καρκαλούσος, “Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού”, Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Νοέμβριος 2022
  3. Μ. Τράπαλη, Βαρέα μέταλλα, Ημερίδα “Ειδικά θέματα τοξικολογίας”, 3η ημερίδα εργαστηρίου ChemBiochemCosm, Ιτέα, 22 Οκτωβρίου 2022
  4. Μ. Α. Καρίκας, Η φαρμακοτοξικότητα της κάναβης, Ημερίδα “Ειδικά θέματα τοξικολογίας”, 3η ημερίδα εργαστηρίου ChemBiochemCosm, Ιτέα, 22 Οκτωβρίου 2022