Βραδιά Ερευνητή 2022

Συμμετοχή του εργαστηρίου μας στη Βραδιά Ερευνητή 2022. Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώθηκε στους χώρους του ιστορικού κτηρίου του ΕΜΠ στην Αθήνα. Το θέμα της δικής μας παρουσίασης ήταν “Από την επιστήμη … στην υγεία …. και ομορφιά …”. Παρουσιάστηκαν μηχανήματα ελέγχου αποτελεσματικότητας καλλυντικών, μικροσκόπια και έγχρωμα παρασκευάσματα βιολογικών υλικών και αναλύσεις κλινικής χημείας.