Αιτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων

2024

 

 1. ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO. Το εργαστήριο μας αιτήθηκε για δεύτερη φορά το πρόγραμμα Green Beatuy salons στην προκήρυξη του Erasmus plus KA2. H κατάθεση της πρότασης συντονίστηκε από την εταιρεία ReadLab – Research Innovation and Development Lab. Αυτή την φορά το εργαστήριο μας συμμετείχε ως coordinator.
 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – ΣΕΑ. To εργαστήριο μας συμμετείχε στη πρόταση “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ” που υποβλήθηκε από κοινού με το εργαστήριο αιματολογίας και εργαστήριο της Σχολής Μηχανικών.

 

2023

 

 1. ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO. Το εργαστήριο μας συμμετείχε μαζί με άλλους partners στη κατάθεση πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια του Erasmus plus KA2. H πρόταση του εργαστηρίου μας έχει να κάνει με τα Green Beatuy salons. H κατάθεση της πρότασης συντονίστηκε από την εταιρεία ReadLab – Research Innovation and Development Lab.

 

2022

 

 1. Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για ανέργους. Κατατέθηκε μέσω του ΚΕΔΙΒΜ η πρόταση Περιβαλλοντική Πιστοποίηση με το ISO 14001. Εγκρίθηκε από το ΚΕΔΙΒΜ και την ΔΥΠΑ. 

 

2021

 

 1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συνέργειες έρευνας και καινοτομίας στη περιφέρεια Αττικής. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι η δημιουργία δομής εγκλεισμού για την σταθεροποίηση φυσικού προϊόντος με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, και παραγωγή της σε ικανή κλίμακα, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης για λογαριασμό της εταιρίας ABC KINITRON, ενός σταθερού, φυσικού συμπληρώματος διατροφής για την ανακούφιση των καταπονημένων αρθρώσεων. Οι επιμέρους στόχοι της πρότασης είναι: 1. Η μελέτη των συνθηκών εγκλεισμού που θα επιτρέπουν τον βέλτιστο συνδυασμό σταθερότητας, εγκλεισμένου φορτίου, ποσοστού υγρασίας και υγροσκοπικότητας, ρεολογικών χαρακτηριστικών και in vitro ρυθμoύ απελευθέρωσης των εγκλεισμένων συστατικών, 2. Η ποσοτική εκτίμηση του αντιφλεγμονώδους δυναμικού της διάταξης εγκλεισμού και του τελικού προϊόντος. 3. Η ποσοτική εκτίμηση του αντιοξειδωτικού δυναμικού τόσο του συστήματος εγκλεισμού, όσο και του τελικού προϊόντος. Κωδικός πρότασης ΑΤΤΡ4-0361027. 
 2. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Κάλλιπος, Το εργαστηριακό εγχειρίδιο του ΠΟΥ για την ανάλυση και την επεξεργασία του σπέρματος: Το «WΗΟ laboratory manual for the examination and processing of human sperm» αποτελεί το βασικότερο κείμενο για τις αναλύσεις και την επεξεργασία του σπέρματος. Αν και δεν περιλαμβάνει όλες τις αναλύσεις που γίνονται σήμερα στο σπέρμα (το εγχειρίδιο γράφτηκε το 2010) αποτελεί πάντα αναντικατάστατο κείμενο για τα εργαστήρια σπερματολογίας. Έχει παγκόσμια ισχύ και εφαρμόζεται από όλα τα εργαστήρια σπέρματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνάφεια των αποτελεσμάτων μεταξύ όλων των εργαστηρίων του κόσμου. Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από πολλά παραρτήματα για χρώσεις, μικροσκοπικές τεχνικές και πολλά άλλα τεχνικά θέματα. Η πρόταση περιλαμβάνει την επίσημη μετάφραση manual στα Ελληνικά κατόπιν γραπτής άδειας από τον ΠΟΥ.
 3. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Κάλλιπος, Βασικές αναλύσεις και χειρισμοί του ανθρωπίνου σπέρματος – οργάνωση σπερματολογικού εργαστηρίου: Το βιβλίο αναφέρεται στις αναλύσεις και στον χειρισμό των δειγμάτων σπέρματος. Καλύπτει πλήρως την ύλη (θεωρία και εργαστήριο) του μαθήματος «εργαστηριακή διερεύνηση σπέρματος» που διδάσκεται στο ΜΠΣ «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα, Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας». Καλύπτει όμως και την ύλη του εργαστηρίου του προπτυχιακού μαθήματος «μεθοδολογία ανθρώπινης αναπαραγωγής» του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Το βιβλίο αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021.

 

2020

 

 1. ΕΛΙΔΕΚ: 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών LIPO_GLUCO 2020. Βισφατίνη, αδιπονεκτίνη, PLA2, FGF21, Συνένζυμο Q10 σε διαβητικούς ασθενείς. Ο στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να συσχετίσει τις συγκεντρώσεις βισφατίνης, αδιπονεκτίνης, γλυκόζης, ινσουλίνης, PLA2, FGF21, προφίλ λιπιδίων και Coenzyme Q10 στον ορό ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1,2 (DM 1,2), μαζί με περιπτώσεις παχυσαρκίας (ΔΜΣ = 30-40 kg/m2), με προδιάθεση για ανάπτυξη διαβήτη ασθενών έναντι φυσιολογικών ατόμων. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η επίδραση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1,2 στις παραμέτρους του δέρματος όπως η ελαστικότητα του ανθρώπινου δέρματος, ο δείκτης ερυθήματος και η διαδερμική απώλεια νερού (TEWL) Η αύξηση της διαδερμικής απώλειας νερού συνδέεται έντονα με τη βλάβη του φραγμού του δέρματος.
 2. ΠΕΠ 2020. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον άξονα: «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία». Δημιουργία νέων φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer aided drug design, CAAD): (Α) Χρήση Μοριακού Ελλιμενισμού για επιλογή «μορίου οδηγού» από βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων, (Β) Χρήση Μοριακής Δυναμικής για την περαιτέρω μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του μοριακού στόχου και του μορίου οδηγού, (Γ) Επαναστόχευση φαρμάκων (drug repurposing), (Δ) Χρήση Μοριακού Ελλιμενισμού μεταξύ ενός γενοσήμου και γνωστών θεραπευτικών στόχων και (Ε) Χρήση Μοριακής Δυναμικής για την περαιτέρω μελέτη της αλληλεπίδραση μεταξύ του γενοσήμου και του νέου θεραπευτικού στόχου.
 3. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Κάλλιπος, Πειραματική βιοχημεία: Ο εργαστηριακός οδηγός ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ θα δημιουργηθεί για να συμπληρώσει προϋπάρχουν υλικό από παλαιότερες αξιόλογες εκδόσεις που διαπραγματεύονται εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημείας. Αρχικά το βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα Βιοχημείας και Ειδικής Βιοχημείας στους φοιτητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και θα είναι διαθέσιμο από όποιο διδάσκοντα και Τμήμα το επιθυμεί. Ο οδηγός θα αποτελείται από έντεκα κεφάλαια στα οποία θα αναπτυχθούν το θεωρητικό μέρος και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο εργαστηριακό μέρος και στην επίλυση προβλημάτων. Τα κεφάλαια της Πειραματικής Βιοχημείας θα είναι πολύ συνοπτικά τα παρακάτω: Ασφάλεια στο εργαστήριο- Σκεύη εργαστηρίου- Αξιοπιστία αναλυτικών μεθόδων, Διαλύματα, Ανίχνευση πεπτιδίων, υδατανθράκων, λιπιδίων και νουκλεινικών οξέων, Προσδιορισμός ενζυμικής δραστικότητας, Χρωματογραφικές τεχνικές ( TLC, HPLC, χρωματογραφία μοριακής διήθησης), Φασματοφωτομετρικές τεχνικές (ορατού, υπεριώδους,υπερύθρου), Μέθοδος ηλεκτροφόρησης. Σε όλα τα κεφάλαια θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση εργαστηριακών ασκήσεων που θα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ασκήσεων πειραματικής βιοχημείας.  Κωδικός Υποβολής Πρότασης: 2020111300452931134372265. To πρόγραμμα κατοχυρώθηκε (2021). 

 

2019

 

 1. Ερευνώ και καινοτομώ 2019. Έργο GLYCO_ADNORMAL_HgBΗ HbA1c η περισσότερο κοινά χρησιμοποιούμενη μέθοδος γλυκαιμικού ελέγχου, δεν είναι αξιόπιστη για τη ρύθμιση της θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη σε φέροντες του στίγματος της β-θαλασσαιμίας. Το έργο GLYCO_ADNORMAL_HgΒ στόχευε στην ανάπτυξη μιας νέας αναλυτικής μεθόδου γλυκαιμικού ελέγχου που βασίζεται στην Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας (Thin Layer Chromatography ή TLC) με την οποία θα προσδιοριστεί η αναλογία λιπιδίων (κορεσμένων/ακόρεστων λιπαρών οξέων) στην επιφάνεια της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης διαβητικών ασθενών με στίγμα β-θαλασσαιμίας.
 2. Ερευνώ και καινοτομώ 2019. Έργο SynSunNatural. Η φωτοσταθερότητα είναι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών αντηλιακών καλλυντικών προϊόντων για τους καταναλωτές. Το Avobenzone (4-tert-butyl-4’-methoxydibenzoylmethane, (AVO) είναι ένα από τα πιο κοινά UVA οργανικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται στα αντηλιακά προϊόντα, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επιθυμητό να συνδυάζεται με το επίσης εγκεκριμένο σε μέγιστη συγκέντρωση 10% Ethyl hexyl pmethoxy cinnamate, (ΟΜC) για την παραγωγή αντηλιακών καλλυντικών προϊόντων ευρέως φάσματος (UVA & UVB). Παρατηρείται όμως συχνά χημική ασυμβατότητα μεταξύ των δυο φίλτρων σε καλλυντικά προϊόντα και έχει αναφερθεί αύξηση της διάσπασης όταν τα δυο αυτά φίλτρα ενσωματώνονται μαζί σε καλλυντικά.  Αντικείμενο του έργου SynSunNatural ήταν μία καινοτόμος προσέγγιση εγκλεισμού του AVO και του OMC σε κατάλληλους λιπιδικούς φορείς σε συνδυασμό με εκχύλισμα εμπλουτισμένου σε phytoene και phytofluene (φυσικά αντιοξειδωτικά και φωτοπροστατευτικά), ώστε να παρασκευαζότανε ένα σταθερό και αποτελεσματικό σύστημα,  με υψηλούς δείκτες προστασίας έναντι στις UVA και UVB ακτινοβολίες και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και τη μείωση των παραπροϊόντων διάσπασής τους. Επιπλέον από την  πιθανή συνέργεια του AVO και του OMC και των άχρωμων καροτενοειδών θα μπορούσαν να προκύψουν προηγμένα αντηλιακά και ασφαλή καλλυντικά προϊόντα.
 3. ΕΛΙΔΕK: Kόμβοι έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση 2019. Έργο Node_ENZYME. Η γνωριμία ομάδων φοιτητών του Λυκείου με την εργαστηριακή, θεωρητική και υπολογιστική ενζυμολογία. Ομάδες φοιτητών της Α ή της Β Λυκείου θα αποκτήσουν αρκετά περισσότερες θεωρητικές γνώσεις πάνω στα ένζυμα σε σχέση με την διδακτέα ύλη και επιπλέον θα έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν με πειράματα πάνω στην δράση ενζύμων με ιατρικές εφαρμογές, εφαρμογές σε τρόφιμα και εφαρμογές σε καλλυντικά. Η βασική μέθοδος υπολογιστικής βιολογίας, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά την διάρκεια των μελετών τους, θα είναι αυτή της Μοριακής Δυναμικής. Ο αλγόριθμος τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές είναι ο αλγόριθμος AMBER16 ο οποίος δημιουργήθηκε στο University of California, San Francisco και είναι ένας από τους πλέον γρήγορους αλγόριθμος Μοριακής Δυναμικής.
 4. ΕΛΙΔΕΚ: 3η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» ΑΒΥΦ, 2020. Η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ενίσχυση ερευνητικών δράσεων σε σχολεία (Λύκεια) της χώρας. Οι συμμετέχοντες από το ΠΑΔΑ θα διδάξουν στους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων (1ο  ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 1οΕΠΑΛ Κορωπίου, ΕΠΑΛ Καλλονής –Λέσβου, 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής ), εργαστηριακές τεχνικές με ευρύτατες εφαρμογές στο χώρο του ελέγχου ποιότητας φαρμάκων και καλλυντικών (φωτομετρία, TLC, ογκομέτρηση, έλεγχος ομοιομορφίας μάζας – Ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείου) και στο χώρο της ανάλυσης βιολογικών υγρών και μορίων (μακροσκοπική εξέταση, μικροσκόπηση, φωτομετρία- Ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων). Οι ασκήσεις αυτές όσον αφορά την μεθοδολογία τους, τη συσχέτιση/συμπληρωματικότητά τους με ήδη διδασκόμενες έννοιες στα λύκεια, τα επιμέρους παραδοτέα και αναμενόμενα οφέλη τους για τους μαθητές παρουσιάζονται στον παρακάτω. Η διδασκαλία των ασκήσεων θα προσπαθήσει να υπογραμμίσει την ευρεία εφαρμοσιμότητα των διδαχθεισών τεχνικών στον συναφή επαγγελματικό χώρο μέσω πολλών παραδειγμάτων άλλων σχετικών εφαρμογών. Tα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα λύκεια επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, ενώ παράλληλα να διδάσκονται οι δύο ειδικότητες σε αυτά, Βοηθού Φαρμακείου και Βοηθού Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων.