ΚΕΔΙΒΜ Επαλήθευση μεθόδων και έλεγχος ποιότητας στη κλινική χημεία

Σκοπός του προγράμματος

 

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας των συμμετεχόντων στην εφαρμογή του προτύπου ISO 15189:2022 και των συναφών κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων.

 

Οι στόχοι του προγράμματος

 

 1. η βασική εκπαίδευση στις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 που αφορά την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων.
 2. η εις βάθος εκπαίδευση στον έλεγχο ποιότητας και στην επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων.
 3. η πρακτική άσκηση σε θέματα ελέγχου ποιότητας αναλυτών, επαλήθευσης αναλυτικών μεθόδων και διακρίβωσης οργάνων.

 

Ποιους αφορά

 

 1. Βιοπαθολόγους
 2. Βιολόγους
 3. Χημικούς
 4. Βιοϊατρικούς επιστήμονες
 5. Βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
 6. Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά απογευματινές ώρες και τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σαββατοκύριακα σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του νοσοκομείου Αττικόν.

 

Διάρκεια, κόστος προγράμματος

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες και παρέχει 6 ECS. Το κόστος είναι 440 ευρώ.

 

Διδάσκοντες του προγράμματος

 

 1. Πέτρος Καρκαλούσος, Αναπληρωτής καθηγητής κλινικής χημείας και σπερματολογίας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΠαΔΑ, αξιολογητής του ΕΣΥΔ, υπεύθυνος του προγράμματος. 
 2. Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κλινικής χημείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του  προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ELQA (External Laboratory Quality Assessment)
 3. Χρήστος Κρούπης, Καθηγητής, κλινικής χημείας, Τμήμα Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην επικεφαλής αξιολογητής του ΕΣΥΔ.
 4. Μαρία Τράπαλη, Λέκτορας κλινικής χημείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΠαΔΑ.
 5. Ειρήνη Λεϊμονή, Δρ. Βιολογίας, επικεφαλής αξιολογητής του ΕΣΥΔ, υπεύθυνη ποιότητας κλινικών εργαστηρίων του ομίλου Affidea.
 6. Αργυρώ Φραγκάκη, Δρ. Χημείας, επιστημονικά υπεύθυνη και υπεύθυνη ποιότητας του εργαστηρίου Anti-Doping του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

 

Οι διδακτικές ενότητες (ΔΕ) του προγράμματος

 

 1. Βασικές έννοιες ποιότητας, οι ελληνικοί οργανισμοί ποιότητας, η έννοια της διαπίστευσης.
 2. Η διαχείριση και αξιολόγηση ανθρώπινων και τεχνικών πόρων του κλινικού εργαστηρίου.
 3. Τα αναλυτικά σφάλματα, ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας.
 4. Η επαλήθευση των αναλυτικών μεθόδων και ο υπολογισμός της αβεβαιότητας αυτόματων αναλυτών, συσκευών παρά την κλίνη του ασθενούς (POCT).
 5.  Η εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση των κλινικών εργαστηρίων.
 6. Εκτίμηση κινδύνων, δείκτες ποιότητας, ανασκόπηση από την διοίκηση.

 

Ο αναλυτικός κατάλογος των μαθημάτων

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τέταρτου κύκλου του προγράμματος

 

 1. Βασικές έννοιες ποιότητας, οι ελληνικοί οργανισμοί ποιότητας (1,5 ώρα)
 2. Η οργάνωση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, το ISO 15189 (1,5 ώρα)
 3. Η διαχείριση και αξιολόγηση του προσωπικού (1,5 ώρα)
 4. Η διαχείριση και αξιολόγηση υλικών και προμηθευτών (1,5 ώρα)
 5. Τα υλικά ποιότητας, controls, calibrators, η έννοια του αναλυτικού σφάλματος (1,5 ώρα)
 6. Τα όρια ανοχής των αναλυτικών σφαλμάτων, οι βιολογικές διακυμάνσεις
 7. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, κριτήρια ποιότητας (1,5 ώρα)
 8. Η οργάνωση των σχημάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, ISO 17043 (1,5 ώρα)
 9. H επαλήθευση μεθόδων στη κλινική χημεία (1,5 ώρα)
 10. Η επαλήθευση μεθόδων στις συσκευές POCT (1,5 ώρα)
 11. Η έννοια της αβεβαιότητας (1,5 ώρα)
 12. Παραδείγματα υπολογισμού της αβεβαιότητας (1,5 ώρα)
 13. Η βαθμονόμηση αναλυτών (εργαστηριακό μάθημα, 5 ώρες)
 14. Η διακρίβωση εξοπλισμού (εργαστηριακό μάθημα, 3 ώρες)
 15. Η επαλήθευση μεθόδων στη κλινική χημεία (εργαστηριακό μάθημα 4 ώρες)
 16. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του εργαστηρίου, η οργάνωση των αρχείων του εργαστηρίου (1,5 ώρα)
 17. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εργαστηρίου (1,5 ώρα)
 18. Η έννοια της επιθεώρησης, τα προσόντα του επιθεωρητή (1,5 ώρα)
 19. Η οργάνωση εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης (1,5 ώρα)
 20. Η εκτίμηση κινδύνου και οι δείκτες ποιότητας (1,5 ώρα)
 21. Η ανασκόπηση από την διοίκηση, η αίτηση για τη διαπίστευση (1,5 ώρα)
 22. Χρήση σύγχρονου αναλυτικού συστήματος (εργαστηριακό μάθημα 1 ώρα)
 23. Χρήση προαναλυτικού – αναλυτικού συστήματος (εργαστηριακό μάθημα 1 ώρα)

 

Τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται Σάββατο – Κυριακή για να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και συμμετέχοντες από άλλες πόλεις.  Κάποια εργαστηριακά μαθήματα μπορούν να αναπληρωθούν.

 

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με συχνότητα δύο/εβδομάδα απογευματινές ώρες 17:00 – 20:00 και για τα περισσότερα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης on demand. Γίνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως (χρησιμοποιείται το MS TEAMS) και για τα περισσότερα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης on demand. 

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μία ιστοσελίδα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle στην οποία υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό και σε αυτή γίνονται οι εργασίες των συμμετεχόντων και οι τελικές εξετάσεις.

 

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα: https://kedivim.uniwa.gr/apply/?course_name=elegchos-poiotitas-kai-epalitheysi-methodon-sti-kliniki-chimeia

 

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση και να ενημερωθείτε για το κόστος: Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης | Έλεγχος Ποιότητας και Επαλήθευση Μεθόδων στην Κλινική Χημεία (uniwa.gr)