Επαλήθευση μεθόδων και έλεγχος ποιότητας στη κλινική χημεία

Σκοπός του προγράμματος

 

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας των συμμετεχόντων στη χρήση κλινικών αναλυτικών συστημάτων (βιοχημικοί και ανοσοχημικοί αναλυτές).

 

Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι διττός:

 

 1. η εκπαίδευση στη χρήση των βιοχημικών αναλυτών και γενικά αναλυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην εργαστηριακή ιατρική και
 2. η εκπαίδευση στον έλεγχο ποιότητας και στην επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων της κλινικής χημείας.

 

Η θεωρία περιλαμβάνει μικρό μέρος του όλου προγράμματος και καλύπτει πεδία που αφορούν τις μεθόδους όπου βασίζεται η λειτουργία των αναλυτών, τον καθημερινό στατιστικό έλεγχο ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας και τις διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης των μεθόδων.

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των συμμετεχόντων πάνω στα αναλυτικά συστήματα και στην εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους της θεωρίας στη καθημερινή πράξη.

 

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος

 

 1. Οι χρωματομετρικές αναλύσεις, τύποι χρωματομετρικών αναλύσεων και τρόποι βαθμονόμησης.
 2. Οι ανοσοχημικές μέθοδοι, τύποι ανοσοχημικών μεθόδων και τρόποι βαθμονόμησης.
 3. Η έννοια του αναλυτικού σφάλματος, ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας.
 4. Εισαγωγή στο ISO 15189. O έλεγχος ποιότητας των αναλυτικών μεθόδων και η επικύρωσή τους σύμφωνα με το ISO 15189.
 5.  Η έννοια της αβεβαιότητας και ο τρόπος υπολογισμού της. 
 6. Πρακτική άσκηση και τελική αξιολόγηση.

 

Ποιους αφορά

 

 1. Ιατρούς μικροβιολόγους
 2. Βιολόγους
 3. Χημικούς
 4. Βιοϊατρικούς επιστήμονες
 5. Βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
 6. Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

 

Πως γίνονται τα μαθήματα

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο σε ώρες που θα βολέψουν όλους τους φοιτητές. Τα εργαστηριακά μαθήματα διαρκούν 3 – 4 ώρες.  Κάποια εργαστηριακά μαθήματα μπορούν να αναπληρωθούν. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως (χρησιμοποιείται το MS TEAMS). Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα απογευματινές ώρες 17:00 – 20:00 και για τα περισσότερα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης on demand. 

 

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση και να ενημερωθείτε για το κόστος: Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης | Έλεγχος Ποιότητας και Επαλήθευση Μεθόδων στην Κλινική Χημεία (uniwa.gr)