Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης φυτών της ελληνικής χλωρίδας για την εταιρεία UNIPHARMA

Το διάστημα 1/2/2023 – 31/7/2023 διενεργήθηκε ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών του εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας με την εταιρεία “UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ” με αντικείμενο “Εκχύλιση και εκτίμηση της αντιοξειδωτικής δραστικότητας φυτικών εκχυλισμάτων από την Ελληνική χλωρίδα”. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

  1. Βοτανική πιστοποίηση, συλλογή φυτικού υλικού, ξήρανση, κονιοποίηση
  2. Διαφορικές εκχυλίσεις νωπών και ξηρών φυτικών τμημάτων, με τη χρήση κλασικών μεθόδων και υπερήχων
  3. Συμπύκνωση εκχυλισμάτων, υπολογισμός ξηρού υπολείμματος
  4. Χημική ανάλυση: ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός φαινολικών ενώσεων (απλών φαινολών, φλαβονοειδών, ανθοκυανινών και άλλων δευτερογενών μεταβολιτών που δρουν συνεργικά), ανά φυτικό είδος
  5. Βιολογικός προσδιορισμός αντιοξειδωτικής δράσης των ληφθέντων εκχυλισμάτων, με διαφορετικά αναλυτικά πρωτόκολλα
  6. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων

 Ο εντοπισμός του δραστικότερου εκχυλίσματος ή μίγματος, θα χρησιμοποιηθεί ως δυνητικά πολύτιμη πρώτη ύλη στη παρασκευή καινοτόμου προϊόντος/ων, στο τομέα των καλλυντικών ή/και συμπληρωμάτων διατροφής.