Μαθήματα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Μαθήματα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που συντονίζονται από τα μέλη του εργαστηρίου

 

Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας, τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 1. Δερματοκοσμητολογία Ι, (θεωρία και εργαστήριο). Δ εξάμηνο σπουδών. Αθανασία Βαρβαρέσου
 2. Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων (θεωρία). ΣΤ εξάμηνο σπουδών. Σπύρος Παπαγεωργίου
 3. Δερματοκοσμητολογία ΙΙ, (θεωρία και εργαστήριο). Ε εξάμηνο σπουδών. Σπύρος Παπαγεωργίου
 4. Χημεία και κοσμητολογία φυσικών προϊόντων, (θεωρία). Δ εξάμηνο σπουδών. Σπύρος Παπαγεωργίου
 5. Φυσικά και βιολογικά υλικά (θεωρία), Ζ εξάμηνο. Σπύρος Παπαγεωργίου
 6. Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων, (εργαστήριο). Aπόστολος Παπαδόπουλος
 7. Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων, (θεωρία). Αθανασία Βαρβαρέσου
 8. Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας, (θεωρία).  Δ εξάμηνο σπουδών. Αθανασία Βαρβαρέσου
 9. Αισθητική και δερματοκοσμητολογία στους ογκολογικούς ασθενείς (θεωρία). Η εξάμηνο σπουδών. Αθανασία Βαρβαρέσου
 10. Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών, (θεωρία). Ζ εξάμηνο σπουδών. Αθανασία Βαρβαρέσου
 11. Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 12. Διατροφή και Δέρμα,(θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 13. Εναλλακτικές Θεραπείες,  (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 14. Ιαματική Δερματοθεραπεία, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 15. Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας, (θεωρία), Ελένη Κίντζιου

 

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων, τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 1. Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, Χριστίνα Φούντζουλα
 2. Γενική και Ανόργανη Χημεία, Χρίστινα Φούντζουλα, Μαρία Τράπαλη
 3. Οργανική Χημεία, Χριστίνα Φούντζουλα
 4. Βιοασφάλεια, Πέτρος Καρκαλούσος
 5. Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας, Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 6. Ειδική Βιοχημεία, Μαρία Τράπαλη
 7. Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων, Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 8. Κλινική Χημεία Ι, Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 9. Κλινική Χημεία ΙΙ, Πέτρος Καρκαλούσος
 10. Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 11. Τοξικολογία, Μαρία Τράπαλη
 12. Βιοχημεία, Μαρία Τράπαλη
 13. Διαπίστευση – Πιστοποίηση, Πέτρος Καρκαλούσος