Μαθήματα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Μαθήματα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που συντονίζονται από τα μέλη του εργαστηρίου

 

Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας, τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

 1. Αισθητική και δερματοκοσμητολογία στους ογκολογικούς ασθενείς (θεωρία). Η εξάμηνο σπουδών. Αθανασία Βαρβαρέσου
 2. Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 3. Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας, (θεωρία). Αθανασία Βαρβαρέσου
 4. Δερματοκοσμητολογία Ι, (θεωρία και εργαστήριο). Αθανασία Βαρβαρέσου
 5. Δερματοκοσμητολογία ΙΙ, (θεωρία και εργαστήριο). Σπύρος Παπαγεωργίου
 6. Διατροφή και Δέρμα, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 7. Εναλλακτικές Θεραπείες, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 8. Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, (θεωρία), Σπύρος Παπαγεωργίου
 9. Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων, (εργαστήριο). Aπόστολος Παπαδόπουλος
 10. Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων, (θεωρία). Αθανασία Βαρβαρέσου
 11. Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών, (θεωρία). Αθανασία Βαρβαρέσου
 12. Ιαματική Δερματοθεραπεία, (θεωρία). Ελένη Κίντζιου
 13. Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας, (θεωρία), Ελένη Κίντζιου
 14. Χημεία και κοσμητολογία φυσικών προϊόντων, (θεωρία). Σπύρος Παπαγεωργίου
 15. Φυσικά και βιολογικά υλικά, (θεωρία), Σπύρος Παπαγεωργίου

 

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων, τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

 1. Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, (θεωρία και εργαστήριο), Χριστίνα Φούντζουλα, Α εξάμηνο σπουδών
 2. Βιοασφάλεια, (Θεωρία), Πέτρος Καρκαλούσος
 3. Βιοχημεία, (θεωρία), Μαρία Τράπαλη
 4. Γενική και Ανόργανη Χημεία, (θεωρία και εργαστήριο), Χρίστινα Φούντζουλα, Μαρία Τράπαλη
 5. Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων, (θεωρία και εργαστήριο), Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 6. Διαπίστευση – Πιστοποίηση, (θεωρία), Πέτρος Καρκαλούσος
 7. Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας, (θεωρία), Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 8. Ειδική Βιοχημεία, (θεωρία και εργαστήριο), Μαρία Τράπαλη, Χριστίνα Φούντζουλα
 9. Κλινική Χημεία Ι, (θεωρία και εργαστήριο), Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 10. Κλινική Χημεία ΙΙ, (θεωρία και εργαστήριο), Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 11. Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, (θεωρία και εργαστήριο), Πέτρος Καρκαλούσος, Μαρία Τράπαλη
 12. Οργανική Χημεία, (θεωρία), Χριστίνα Φούντζουλα
 13. Τοξικολογία, (θεωρία), Μαρία Τράπαλη