Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Παρουσιάζονται εδώ προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που επιβλέπονταν μεταξύ άλλων από μέλη του εργαστηρίου

Από το 2021 οι προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες βρίσκονται στο αποθετήριο Πολυνόη

 

2021

 

2021 Η εκτίμηση κινδύνου σε παραμέτρους που επηρεάζουν προαναλυτικό και μετααναλυτικό στάδιο των αναλύσεων 

2021 Μεταβολές λιπιδίων και άλλων βιοδεικτών μετά από διάφορες μορφές αερόβιας και αναερόβιας άσκησης

2021 Μέθοδοι προσδιορισμού διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών και αντιβιοτικών στα τρόφιμα

2021 Προσδιορισμός με αναλυτικές μεθόδους ουσιών που διεγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως καφεϊνη, θεοφυλλίνη, θεοβρωμίνη

2021 Ιατρικές και Βιολογικές Τεχνικές και Μέθοδοι Εγκληματολογικής και Ιατροδικαστικής Έρευνας

2021 Ηπατίτιδα C στον Αιμοδοτικό πληθυσμό. Το παράδειγμα του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

 

2020

 

2020 H μελέτη του πεδίου στην εργαστηριακή εγκληματολογία

2020 Ο ρόλος των ναρκωτικών ουσιών στη θεραπευτική αντιμετώπιση ουσιών

2020 Η δράση της βιταμίνης D σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

2020 Η διερεύνηση του θανάτου στην εργαστηριακή εγκληματολογία

2020 Ανάπτυξη γέλης αιμοπεταλίων προερχόμενων από περιφερικό και ομφαλοπλακουντιακό αίμα με σκοπό την αξιοποίηση του ως βιουλικό στην αναγεννητική ιατρική.

2020 Αξιολόγηση της διαδικασίας αποκυτταροποίησης σε ιστό βαρτονείου γέλης με σκοπό την αξιοποίηση ως βιουλικό στην αναγεννητική ιατρική

 

2019

 

2019 Η συμβολή της κυτταρομετρίας ροής στο αιματολογικό και κυτταρολογικό εργαστήριο

2019 Αξιολόγηση της δυναμικότητας των μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων με τη χρήση κρυοπροστατευτικών μέσων