Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας