Μελέτη αποτελεσματικότητας αντικυτταρικού προϊόντος της ΒC skin care body sculpt/swimming gel

Μελέτη αποτελεσματικότητας αντικυτταριτιδικού καλλυντικού προϊόντος εξωτερικής εφαρμογής ονομασίας BC SKIN CARE BODY SCULPT/SLIMMING GEL (CPNP-Cosmetic Product Notification Portal, European Union REFERENCE 3934788 ID 88048).

Συνεργαζόμενη εταιρεία: BE CALM

Διάρκεια μελέτης: 30 ημέρες (καλοκαίρι 2022)

Διερευνήθηκε σε υγιείς εθελοντές η αποτελεσματικότητα αντικυταρριτιδικού καλλυντικού προϊόντος εξωτερικής εφαρμογής με

α) ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης

β) εγκεκριμένες μη παρεμβατικές βιοφυσικές μεθόδους (Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 amending Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products. Official Journal 066, 11/03/2003 P. 0026 – 0035), η ελαστικότητα δέρματος (συσκευή Cutometer 575, Courage and Khazaka, Κολωνία, Γερμανία), η μικροτοπογραφία δέρματος – απεικόνιση επιφάνειας δέρματος – λεπτών γραμμών (Skin Visioscan VC 98, Courage and Khazaka, Κολωνία, Γερμανία) και μέτρηση της διαδερμικής απώλειας ύδατος (συσκευή MPA5-Tweameter, Courage and Khazaka, Κολωνία, Γερμανία) σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα του placebo προϊόντος.

Συμμετείχαν οι κκ Αθανασία Βαρβαρέσου, Φωτεινή Μέλλου, Ευστάθιος Ράλλης