Υποψήφιοι διδάκτορες

2021

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΚΑΣ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Βιοχημεία / Μεταβολή στο λιπιδαιμικό προφιλ σε ασθενείς με καρκίνο (μαστός, παχύ έντερο, ωοθήκες, προστάτη) που λαμβάνουν θεραπεία.

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Πέτρος Καρκαλούσος (Επιβλέπων), Χριστίνα Φούντζουλα, Μαρία Τράπαλη

 

2020

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΠΑΛΗ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Επιστημονικός Γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Εκτίμηση της ποιότητας της Εκπαίδευσης με την χρήση ΤΠΕ και η ενίσχυσή της στην διδακτική της Χημείας.

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Πέτρος Καρκαλούσος (Επιβλέπων), Χριστίνα Φούντζουλα, Ευσταθία Παπαγεωργίου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Σύστημα Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων στα κλινικά εργαστήρια, με βάση την επικινδυνότητα και τις απαιτήσεις Βιοασφάλειας

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Πέτρος Καρκαλούσος (Επιβλέπων), Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Ευσταθία Παπαγεωργίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας της Συνδυαστικής Εφαρμογής LASER Alexandrite και Ενζυμικής Αποτρίχωσης σε Γυναίκες με Δασυτριχισμό Προσώπου

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Ευαγγελία Πρωτόπαπα (Επιβλέπουσα), Αθανασία Βαρβαρέσου, Μπάκας Αθανάσιος

 

2019

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΔΙΚΗ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Δοκιμασίες αποτελεσματικότητας αισθητικών και κοσμητολογικών μεθόδων. Έναρξη 2018

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αθανασία Βαρβαρέσου (Επιβλέπουσα), Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Ιωάννης Σιανούδης

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Σχεδιασμένα ολιγοπεπτίδια με στοχευμένες βιοϊατρικές εφαρμογές. Έναρξη 2019.

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αθανασία Βαρβαρέσου (Επιβλέπουσα), Διονύσιος Βουρλούμης, Αθανάσιος Παπακυριάκου

H διατριβή διεκόπηκε το 2021.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Εκτίμηση της ποιότητας στην ελληνική τεχνική εκπαίδευση, εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής για την ενίσχυσή της.

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Πέτρος Καρκαλούσος (Επιβλέπων), Ευσταθία Παπαγεωργίου, Γιάννης Ψαρομήλιγκος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Διερεύνηση της επίδρασης της χορήγησης του λιποϊκού οξέος per-os σε σειρά δερματοκοσμητολογικών παραμέτρων.

Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Έναρξη 2017.

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Σωτήρης Αθανασέλης (Επιβλέπων, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ) (Επιβλέπουσα), Ειρήνη Παντερή (Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ) Αθανασία Βαρβαρέσου  

Η διατριβή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΪΚΟΥ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Έλεγχος ποιότητας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων με ενσωματωμένα πεπτίδια.

Συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή ΕΚΠΑ

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Ειρήνη Παντερή (Επιβλέπουσα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ), Αθανασία Βαρβαρέσου, Νικόλαος Θωμαΐδης (Καθηγητής Χημικού Τμήματος, ΕΚΠΑ). 

Η διατριβή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020. Πατήστε εδώ για την περίληψη και το κείμενο.