Βιοχημικές αναλύσεις σε πειραματόζωα

To εργαστήριο έχει εμπειρία στον προσδιορισμό δειγμάτων ζώων συντροφιάς και πειραματοζώων πολύ μικρού όγκου, 30 - 40 μL.

Στο εργαστήριο μας έχει ήδη κάνει επιτυχείς αναλύσεις για:

  • Asparatate Amino Transferase (AST)
  • Alanine Amino Transferase (ALT)
  • Η τρανσφεράση γάμμα-γλουταμυλ (GGT)
  • Oλική χολερυθρίνη (TBILI)