Προσφερόμενες αναλύσεις στην κλινική χημεία

Bιοχημικές αναλύσεις (αυτόματοι αναλυτές Hitachi 902 και Cobas Integra 400D)

Xρωματογραφικές αναλύσεις

Γλυκόζη (GLUC) Χοληστερόλη (CHOL) SGOT/AST
Ουρία (BUN) Τριγλυκερίδια (TRIG) SGPT/ALT
Κρεατινίνη (CREAT) HDL – Xοληστερόλη Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
Ουρικό οξύ (UA) LDL – Χοληστερόλη (υπολογιστικά) Γαλακτική δευδρογονάση (LDH)
Oλική χολερυθρίνη (ΤΒILI) Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1c) Kινάση της κρεατίνης (CK)
Άμεση χολερυθρίνη (DBILI) Σίδηρος (FE) Συνένζυμο MB της CK (CK-MB)
Ασβέστιο (Ca) Oλικά λιπίδια (υπολογιστικά) Aμυλάση (AMYL)
Φώσφορος (Phos) Mαγνήσιο (Μg) Γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH)
Ολική πρωτείνη (TP)   γ-γλουταμινική τρανσαμινάση (γGT)
Aλβουμίνη (ALB)    
Σφαιρίνες (GLOB) (υπολογιστικά)    

Θολωσιμετρικές αναλύσεις

Ανοσοσφαιρίνη Μ (IgM) Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1c) Aπολιποπρωτείνη Α (ApoA)
Ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) Aπολιποπρωτείνη Β (ApoB)
Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) Φερριτίνη (Ferr) Λιποπρωτείνη α (Lpa)
Ανοσοσφαιρίνη E (IgE) Ρευματοειδής παράγοντας (RF) Πρωτείνη συμπληρώματος C3
Ελεύθερες αλυσίδες κ Tρανσφερίνη (TRF) Πρωτείνη συμπληρώματος C4
Ελεύθερες αλυσίδες λ    

Αναλύσεις στον αναλυτή Elecsys 2010 Roche (χημειοφωταύγεια)

O ανοσοχημικός αναλυτής Elecsys 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=XUoUl1CIWW0) ρίσκεται στην αίθουσα Κ13-206, χρησιμοποιείται για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιεί την μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας (https://youtu.be/8zDgbN2WOj0)

Ορμόνες και σχετικοί βιοδείκτες

Τ3 Τεστοστερόνη (Testo) Iνσουλίνη 
Τ4 Προλακτίνη (PRL) C-πεπτίδιο
FT3 Προγεστερόνη (PRG) Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH)
FT4 Σφαιρίνη δεσμεύουσα τις ορμόνες του φύλου (SHBG) Θειική διυδροξυεπιανδροστερόνη (DHEA-S)
TSH Θυλακιοτρόπος ορμόνη (LH)  
Anti-TG Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (FSH)  
Anti-TPO Xοριακή γοναδοτροπίνη (HcG)  
TG Ελεύθερη χοριακή γοναδοτροπίνη (F-ΗcG)  
Anti-TSHR β-χοριακή γοναδοτροπίνη (b-HcG)  
Τ-Uptake Oιστραδιόλη (E2)  

Καρκινικοί δείκτες

PSA                  FPSA              CA 15-3               CA 19-9

CA 72-5         CA 125             CEA                    AFP

HE4              CYFRA 21-1            NSE             S100

N-MID Osteocalcin

Βιταμίνες

VITD             VITB12                 FOLATE                  RBC FOLATE

Άλλοι βιοχημικοί δείκτες

MYOGLOBIN               CK-MB                PRO-BNP II

TROPONIN I            Hs TROPONIN        FERR

Β-Cross Laps (CTx)           Προκαλσιτονίνη (PCT)

 

Φάρμακα

DIGOXIN

Ιοί

HBSAG                HBSAG Confirmatory           Anti-HBS

Anti-HBC           Anti-HBC IgM         Anti-HBE          Anti-HAV

Anti-HAV IgM      HIV Combi PT                 HIV-Ag

HIV-Ag Confirmatory         Anti-HCV     HSV-1 IgG

HSV-2 IgG     CMV IgG          CMV IgM          CMV IgG Avidity

Rubella IgG        Rubella IgM          Toxo IgG                Toxo IgM

Toxo IgG Avidity            

Ανοσολογικοί δείκτες

P1NP                  IGE           Anti-CCP            PLGF

sFLT-1                    IL-6

Αναλύσεις στον αναλυτή Large

Οι κυριότερες ουσίες οι οποίες μετρώνται και καταγράφονται είναι: 
- αμμωνία NH3  - νιτρώδη NO2  - νιτρικά NO3 + NO2
- φωσφορικά PO4. 
Ο αναλυτής προσφέρει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής και άλλων
ουσιών  (όπως σίδηρο, αργίλιο, χρώμιο, χαλκό, χλώριο, πυρίτιο). 

Ηλεκτροφορήσεις

Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων
Ηλεκτροφόρηση ενζύμων

Aναλύσεις στον αναλυτή Clinical Status

Γενική εξέταση ούρων (φυσικοί, χημικοί και μικροσκοπικοί χαρακτήρες)