Προσδιορισμός του δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) in vitro αντιηλιακών προϊόντων (2 συμβάσεις)

1. Στις 24/3/2023 το εργαστήριο μας υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία SIMELIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το έργο αφορά την μέτρηση του δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) in vitro πέντε γαλακτωμάτων και ενός προϊόντος ελαιώδους μορφής. 

 

2. Στις 28/7/2023 το εργαστήριο μας υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΙΛΚΙΣ). Το έργο αφορά την μέτρηση του δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) in vitro πέντε γαλακτωμάτων και ενός προϊόντος ελαιώδους μορφή.

Ειδικότερα υπολογίστηκαν τα εξής α) δείκτης SPF β) UVA Protection Factor και γ) UVA/UVB αναλογία, σύμφωνα με το ISO 24443: 2012.