Μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου που συντονίζουν μεταπτυχιακά μαθήματα (2022-23)

 

Συντονιστές στα μαθήματα του ΠΜΣ Βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στην διάγνωση

 1. Πρότυπα, αυτοματισμοί και διαχείριση της πληροφορίας στο κλινικό εργαστήριο. Α εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος
 2. Σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι – νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια. Α εξάμηνο σπουδών. Συντονίστρια: Μαρία Τράπαλη
 3. Μοριακή φαρμακολογία – φαρμακοκινητική. Β εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 4. Διπλωματικές εργασίες. Γ και Δ εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος

 

Συντονιστές στα μαθήματα του ΠΜΣ Προχωρημένη αισθητική και κοσμητολογία: Ανάπτυξη – ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη Καλλυντικών Προϊόντων Ι, Α εξάμηνο σπουδών. Συντονιστές: Σπυρίδων Παπαγεωργίου
 2. Νεότερα δραστικά συστατικά δερμοκαλλυντικών. Α εξάμηνο σπουδών. Συντονίστρια: Αθανασία Βαρβαρέσου
 3. Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών προϊόντων. Β εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Απόστολος Παπαδόπουλος
 4. Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων ΙΙ, Β εξάμηνο σπουδών. Συντονιστές: Αθανασία Βαρβαρέσου, Σπυρίδων Παπαγεωργίου

 

Συντονιστής στο μάθημα του ΔΠΜΣ Επιστήμες της Αρωγής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και Βιοϊατρικών προσεγγίσεων

 1. Διπλωματική εργασία. Δ εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος

 

Συντονιστές στα μαθήματα του ΔΠΜΣ Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας

 1. Εργαστηριακή διερεύνηση σπέρματος. Β εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος
 2. Διπλωματική εργασία. Γ εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος
 3. Πρακτική άσκηση. Γ εξάμηνο σπουδών. Συντονιστής: Πέτρος Καρκαλούσος