Παρασκευή κολώνιας για σύνοδο πρυτάνεων

Παρασκευή κολώνιας για σύνοδο πρυτάνεων

Τον Δεκέμβριο του 2022 το εργαστήριο μας παρασκεύασε κολώνια την οποία παρέδωσε στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ για να την δωρήσει στους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις που συμμετείχαν στη Σύνοδο Πρυτάνεων που έγινε στο ΠΑΔΑ. Η κολώνια, η οποία ήταν κατάλληλη και για τα δύο φύλα, παρασκευάστηκε σε 250 τεμάχια και μοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Το έργο εκτελέστηκε από τους κκ Βαρβαρέσου, Παπαγεωργίου.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.