Διαδικτυακό μάθημα για την πλατφόρμα LabArchives

Διαδικτυακό μάθημα για την πλατφόρμα LabArchives

Tην Τετάρτη 2/6/2021 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σταυρούλα Κρουστάλλη έκανε ένα διαδικτυακό μάθημα για την λειτουργία της ηλεκτρονικής επιστημονικής πλατφόρμας αρχειοθέτησης LabArchives. Δείτε εδώ την παρουσίαση της.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.